Ekonomiska förutsättningar för att kunna skaffa bostad

Motion 2017/18:1642 av Pia Nilsson m.fl. (S)

av Pia Nilsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ekonomiska förutsättningar för att fler ska kunna få en bostad och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Allas rätt till en bostad är en grundsten i ett välfärdssamhälle och en förutsättning för jobb och tillväxt. Fler behöver få möjlighet att hitta en egen bostad. Regeringen genomför den största bostadspolitiska satsningen på 20 år och har även lagt fram 22 punkter för att åstadkomma förändring på bostadsmarknaden. Regeringen för även samtal med parterna inom bostadsbranschen för att utröna vad som ytterligare kan göras.

Vi har en aktiv regering som vill att det byggs minst 250 000 bostäder fram till år 2020. Det är välkommet. En nyckelfråga är hur vi kan skapa en sundare sparandekultur och realistiska möjligheter för unga och resurssvaga hushåll att ta sig in på bostadsmarknaden. Det handlar om människors förutsättningar att kunna köpa eller hyra en bostad. Att vara öppen för flera olika modeller är förmodligen vägen fram, vi ser bland våra nordiska grannländer och bland andra länder i EU ett stort antal modeller av olika slag för finansiering av bostäder.

Frågan om att spara eller låna är en central fråga för hushållen. För att välja är de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna viktiga. Samtal om ekonomiska förutsättningar för att fler ska kunna få en bostad måste upp på förhandlingsbordet mellan riksdagens partier. Initiativet till blocköverskridande samtal från regeringen inom bostadspolitiken var mycket bra – efterfrågade från en hel bransch, kommuner, bostadspolitiska organisationer och inte minst alla som söker en bostad. Men det är uppenbart att dessa samtal behöver återupptas.

Finansieringsfrågorna måste få en långsiktig lösning. Och de bör vara blocköverskridande. Regeringen bör därför se över ytterligare åtgärder för att finansieringsfrågorna kopplade till bostadspolitiken får en långsiktig lösning..

Pia Nilsson (S)

Anna Wallén (S)

Olle Thorell (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)