Egenanställning och mikrolångivning

Motion 2014/15:386 av Hans Rothenberg och Maria Plass (M)

av Hans Rothenberg och Maria Plass (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att underlätta för fler att komma igång med egenanställning genom att se över möjligheterna till finansiering av denna anställningsform.

Motivering

Egenanställning är en anställningsform som existerar i ett gränsland mellan eget företagande och en traditionell anställning. Egenanställning går i korthet ut på att den som är egenanställd fokuserar på sina uppdrag – i linje med vad som krävs av den som driver ett eget företag – och överlåter administrationen till ett externt företag. Detta företag sköter i sin tur administrationen, tar affärsrisken och betalar ersättning vid sjukdom.

Egenanställning passar särskilt väl för den som vill prova på en idé i mindre skala vid sidan om ett annat arbete, eller den som är aktiv som exempelvis konsult eller har ett kreativt yrke. Det är även lämpligt för äldre som kanske nått pensionsålder men ändå vill ha en fot kvar på arbetsmarknaden. En dryg tredjedel av de egenanställda försörjer sig helt och hållet på sitt egenföretagande. Egenanställning är även ett givet alternativ för många av dem som idag befinner sig utanför arbetsmarknaden.

Egenanställning passar inte alla men det är en perfekt lösning för många. För att komma igång med ett egenföretagande kan det dock behövas ett startkapital, precis som när man driver eget i annan form. Den som är eller riskerar bli arbetslös kan söka så kallat starta-eget-bidrag hos Arbetsförmedlingen för att klara sitt uppehälle under en period. Den som startar ett mer traditionellt företagande i aktiebolagsform kan vända sig till andra instanser för hjälp med finansiering i form av exempelvis lån.

För att underlätta för fler att komma igång med ett egenföretagande bör möjligheterna till finansiering ses över. Exempelvis kan starta-eget-bidraget även användas för att stödja den som går till egenanställning. Därutöver bör man överväga om ett lån via Almi – i ny tappning eller som en variant existerande låneformer – även kan bli aktuellt för den som går till egenanställning för att förverkliga sin affärsidé.

.

Hans Rothenberg (M)

Maria Plass (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-05 Granskad: 2014-11-05 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)