Drömmen om Sverige

Motion 2012/13:A393
av Åsa Romson m.fl. (MP)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Avsändare (25)

Hela dokumentet

Drömmen om Sverige (doc, 235 kB)
Sammanfattning
Drömmen om Sverige handlar om att det som förenar alla oss invånare är byggandet av Sveriges gemensamma framtid. Byggandet av en framtid som är mänsklig och välkomnande i ett Sverige där alla kan delta på sina egna villkor. Vår övertygelse är att det sker med hjälp av öppenhet mot omvärlden i ett öppet, inkluderande samhälle där alla har samma möjligheter till självförverkligande.
Efter valet 2010 ingick Miljöpartiet de gröna en migrationspolitisk överenskommelse med regeringen för innevarande mandatperiod. Det gemensamma målet är att förbättra politiken på ett antal områden för att säkra en öppen och human migrationspolitik. Vår politik gällande migration och lika rätt är däremot mycket mer omfattande än det som ingår i överenskommelsen med regeringen. I motionen visar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yrkanden (30)