Djurskydd

Motion 2013/14:MJ518
av Helena Leander m.fl. (MP)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Avsändare

Hela dokumentet

Djurskydd (doc, 149 kB)
Motion till riksdagen
2013/14:MJ518
av Helena Leander m.fl. (MP)
Djurskydd
MP2404
Innehållsförteckning
Förslag till riksdagsbeslut
2

Inledning
5

Djuretik
5

Djurskyddets organisation
6

En ny djurskyddslag
7

Lagstiftningens struktur och detaljeringsgrad
7

Lagens omfattning
8

Djurens rättssituation
8

Skötsel och miljö
9

Internationella djurskyddsfrågor
9

Djur som livsmedel
10

Grisar
10

Kor
11

Slaktkycklingar
12

Värphöns
13

Transporter
13

Avel
14

Djur som försöksobjekt
14

Djurförsöksetiska nämnder
16

Djur som kläder
16

Djur som nöje
18

Sällskapsdjur
19

Jakt
20

Djuretisk konsumtion
22

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yrkanden (49)