Den ekonomiska politiken

Motion 2002/03:Fi231

av Bo Lundgren m.fl. (m)
Motion till riksdagen

2002/03:Fi231

av Bo Lundgren m.fl. (m)

Den ekonomiska politiken

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 En politik för ökat välstånd och hållbar välfärd 4

4 Osäkert konjunkturläge 6

4.1 Valbudget 2002 … 6

4.2 … som betalas med skattehöjningar 2003 6

4.3 Osäkerheter i omvärlden dämpar investeringarna 7

4.4 Fallande tillgångspriser borde få effekt på hushållen 7

4.5 … och företagen 7

4.6 Livbolagen särskilt hårt drabbade 8

4.7 Ekonomins funktionssätt inte bättre än tidigare 9

4.8 Stockholm inte samma tillväxtmotor längre 9

4.9 Lägre tillväxt försämrar de offentliga finanserna 10

5 Strukturella problem 10

5.1 Långsiktig ekonomisk eftersläpning 10

5.2 Expansionen av den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (16)