Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Den ekonomiska politiken

Motion 2002/03:Fi231
av Bo Lundgren m.fl. (m)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30

Avsändare (13)

Motion till riksdagen
2002/03:Fi231
av Bo Lundgren m.fl. (m)
Den ekonomiska politiken


Innehållsförteckning
1 Innehållsförteckning 
1

2 Förslag till riksdagsbeslut 
3

3 En politik för ökat välstånd och hållbar välfärd 
4

4 Osäkert konjunkturläge 
6

4.1 Valbudget 2002 … 
6

4.2 … som betalas med skattehöjningar 2003 
6

4.3 Osäkerheter i omvärlden dämpar investeringarna 
7

4.4 Fallande tillgångspriser borde få effekt på hushållen 
7

4.5 … och företagen 
7

4.6 Livbolagen särskilt hårt drabbade 
8

4.7 Ekonomins funktionssätt inte bättre än tidigare 
9

4.8 Stockholm inte samma tillväxtmotor längre 
9

4.9 Lägre tillväxt försämrar de offentliga finanserna 
10

5 Strukturella problem 
10

5.1 Långsiktig ekonomisk eftersläpning 
10

5.2 Expansionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yrkanden (16)