Den ekonomiska politiken

Motion 2002/03:Fi231
av Bo Lundgren m.fl. (m)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30

Avsändare (13)

Motion till riksdagen
2002/03:Fi231
av Bo Lundgren m.fl. (m)
Den ekonomiska politiken


Innehållsförteckning
1 Innehållsförteckning 
1

2 Förslag till riksdagsbeslut 
3

3 En politik för ökat välstånd och hållbar välfärd 
4

4 Osäkert konjunkturläge 
6

4.1 Valbudget 2002 … 
6

4.2 … som betalas med skattehöjningar 2003 
6

4.3 Osäkerheter i omvärlden dämpar investeringarna 
7

4.4 Fallande tillgångspriser borde få effekt på hushållen 
7

4.5 … och företagen 
7

4.6 Livbolagen särskilt hårt drabbade 
8

4.7 Ekonomins funktionssätt inte bättre än tidigare 
9

4.8 Stockholm inte samma tillväxtmotor längre 
9

4.9 Lägre tillväxt försämrar de offentliga finanserna 
10

5 Strukturella problem 
10

5.1 Långsiktig ekonomisk eftersläpning 
10

5.2 Expansionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yrkanden (16)