Delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Motion 2013/14:So456
av Eva Olofsson m.fl. (V)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Avsändare (7)

Hela dokumentet

Delaktighet för personer med funktionsnedsättning (doc, 154 kB)
Motion till riksdagen
2013/14:So456
av Eva Olofsson m.fl. (V)
Delaktighet för personer med funktionsnedsättning
V209

1

Innehållsförteckning
2
Förslag till riksdagsbeslut
3

3
Delaktighet för människor med funktionsnedsättning
5

4
Tillgänglighet
6

4.1
Investeringar i ökad tillgänglighet
7

4.2
Krav på tillgänglighet vid offentlig upphandling
8

5
Personlig assistans – en rättighetsfråga
8

5.1
Besparingstrenden
9

5.2
Akuta behov av lagändringar
9

5.3
Undanröj hinder för arbete och föräldraskap
11

5.4
Förslag om ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning
av assistansersättning
12

5.4.1
Assistansersättning vid sjukhusvistelse
13

5.4.2
Studier och arbete utomlands
13

5.4.3
Närstående som personliga assistenter
14

5.4.4
Uppgiftsskyldighet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yrkanden (21)