Canberrakommissionens krav

Motion 1998/99:U403 av Lennart Klockare och Berit Andnor (s)

av Lennart Klockare och Berit Andnor (s)
I december 1995 gav den australiska socialdemokratiska regeringen en
grupp experter i uppdrag att utarbeta en realistisk plan för en
kärnvapenfri värld. I Canberra-kommissionen ingick bland annat Rolf
Ekéus från FN och Maj Britt Theorin från Europaparlamentet.
Kommissionen har presenterat ett heltäckande, realistiskt program för
hur alla kärnvapen ska kunna avskaffas.
Kommissionen föreslår till att börja med följande:
? att alla kärnvapen tas bort från omedelbar stridsberedskap, "off allert"
?
? att kärnvapenstridspetsarna ska skiljas från vapenbärarna
?
? att nya kärnvapen inte får utplaceras
?
? att alla kärnvapenprov stoppas
?
? att ytterligare minskningar sker av de ryska och amerikanska kärnvapnen
?
? att förhandlingar omedelbart inleds om att kärnvapen aldrig får användas
mot icke-kärnvapenmakter och om att aldrig använda kärnvapen först
?
Sverige är en neutral stat. Vi har varit pådrivande för
kärnvapennedrustning och har goda möjligheter att visa det genom att
internationellt i FN driva och verka för Canberrakommissionens förslag.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att driva kraven i Canberrakommissionens program i FN och i
övrig internationell politik.

Stockholm den 24 oktober 1998
Lennart Klockare (s)

Berit Andnor (s)
Motionen bereds i utskott Motionskategori: - Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (1)