Budgetpropositionen för 2018

Motion 2017/18:2487 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2017/18:2487

av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Budgetpropositionen för 2018

1   Sammanfattning

Satsningar

2018

2019

2020

Sänkt inkomstskatt låg- och medelinkomsttagare

20,0

20,0

20,0

Sänkt marginalskatt

5,5

5,8

6,0

Satsningar mot äldrefattigdom

−        avskaffad pensionärsskatt

−        höjd garantipension

−        höjt bostadstillägg

10,9

11,5

12,0

Vård och omsorg

3,6

3,6

4,1

Rättsväsende och trygghet

2,7

3,2

4,3

Försvar och säkerhet

4,0

5,0

9,0

Småföretagande

−        sänkt arbetsgivaravgift

−        reducerat sjuklöneansvar

3,1

13,6

13,3

Stärkt och avgiftsfri arbetslöshetsförsäkring

3,9

4,0

4,2

Slopad särskild löneskatt för äldre

1,1

0,9

0,8

Återställt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (6)