Bra bostäder åt alla

Motion 2016/17:1736
av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14

Avsändare (7)

Hela dokumentet

Bra bostäder åt alla (docx, 98 kB) Bra bostäder åt alla (pdf, 186 kB)


Motion till riksdagen

2016/17:1736

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Bra bostäder åt alla
1

Innehåll

1

Innehåll

2

Förslag till riksdagsbeslut

3

Bostad är en social rättighet

4

Bryt bostadssegregationen

5

Bygg bort bostadsbristen

5.1

Investeringsstöd för hyresrätter med rimliga hyror

5.2

Stöd till kommuner för ökat byggande

5.3

Bostäder för äldre

5.4

Fortsatt behov av politiskt ansvar

6

Sänk byggpriserna

7

Ge kommunerna en mer offensiv roll

7.1

Markpolitiken – ett viktigt verktyg för kommunerna

8

Bättre planering för fler bostäder

8.1

Regionalt perspektiv i planeringen

9

Värna och utveckla allmännyttans ställning

9.1

Fler allmännyttiga bostadsbolag i kommunerna

9.2

Minska inte antalet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yrkanden (27)