Bra bostäder åt alla

Motion 2016/17:1736
av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14

Avsändare (7)

Hela dokumentet

Bra bostäder åt alla (docx, 89 kB) Bra bostäder åt alla (pdf, 178 kB)


Motion till riksdagen

2016/17:1736

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Bra bostäder åt alla
1

Innehåll

1

Innehåll

2

Förslag till riksdagsbeslut

3

Inledning

4

Bostad är en social rättighet

5

Bryt bostadssegregationen

6

Bygg bort bostadsbristen

6.1

Investeringsstöd för hyresrätter med rimliga hyror

6.2

Stöd till kommuner för ökat byggande

6.3

Bostäder för äldre

6.4

Fortsatt behov av politiskt ansvar

7

Sänk byggpriserna

8

Ge kommunerna en mer offensiv roll

8.1

Markpolitiken – ett viktigt verktyg för kommunerna

9

Bättre planering för fler bostäder

9.1

Regionalt perspektiv i planeringen

10

Värna och utveckla allmännyttans ställning

10.1

Fler allmännyttiga bostadsbolag i kommunerna

10.2

Minska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yrkanden (27)