Bostadsbygge i alla kommuner

Motion 2017/18:2712 av Lawen Redar m.fl. (S)

av Lawen Redar m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla kommuner måste bygga, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sverige lider av bostadsbrist. Värst är bristen i storstadsregionerna, där merparten av bostäderna kommer att behöva byggas. Bostadsbyggandet ökar nu men det byggs ändå inte tillräckligt för att kunna försörja alla de människor som inom några decennier beräknas bo i landets storstadsregioner. Trots att alla verkar vara överens, näringslivet, politiker, staten och kommunen, om att det måste till fler bostäder görs alldeles för lite för att stötta byggandet.

För att komma åt denna utmaning måste det bli obligatoriskt för samtliga kommuner att ha allmännytta. Kommunerna måste dessutom kunna tvinga privata markägare att bygga hyresrätter, detta eftersom det är kommunen som har ansvar för att försörja invånarna med bostad.

Det är kommunen som har ansvar för att invånarna kan få en bostad men det är bara när kommunen själv äger marken som vi får bestämma om det ska byggas hyresrätter eller bostadsrätter. Detta innebär att vi behöver införa regionala byggmål med krav på att alla kommuner ska bygga. Staten måste ansvara för att räkna ut hur många nya bostäder som behövs i varje del av landet och hur mycket varje kommun ska bygga. Det behövs för att det har byggts för lite under väldigt lång tid och i vissa kommuner byggs det fortfarande väldigt lite eller inget alls.

Lawen Redar (S)

Anders Österberg (S)

Emanuel Öz (S)

Sultan Kayhan (S)

Teres Lindberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)