Behandlande läkares roll bör stärkas i sjukskrivningsprocessen

Motion 2016/17:891 av Veronica Lindholm och Helén Pettersson i Umeå (båda S)

av Veronica Lindholm och Helén Pettersson i Umeå (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rehabiliteringsinsatser genomförs i rätt tid utifrån individens förutsättningar och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att läkarintygen förbättras och utvecklas så att de kan ligga till grund för en bättre bedömning av arbetsförmågan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det läggs allt för mycket tid för att utreda rätten till sjukpenning. Läkarintygen behöver därför förbättras och utvecklas så att de kan ligga till grund för en bättre bedömning av arbetsförmågan.

Patientansvarig läkare och de medicinska experterna som finns inom hälso- och sjukvården och deras sjukskrivningsintyg ska gälla utan överprövning från Försäkringskassan. I stället ska handläggarna ägna sig åt att rehabilitera tillbaka sjuka till arbetet, insatser i rätt tid utifrån individens förutsättningar. Samverkan bör vid behov göras tillsammans med patientens arbetsgivare, facklig organisation och Landstinget.

Behandlande läkares roll bör stärkas i sjukskrivningsprocessen och att läkarintygen får en större betydelse i de bedömningar som görs av Försäkringskassan.

När en patient är i behov av samordnad vård, behandlings- och rehabiliteringsinsatser, fysiskt, psykiskt och socialt inom hälso- och sjukvården för att så snart som möjligt kunna återgå i arbete ska Landstinget göra en rehabiliteringsplanering tillsammans med Försäkringskassan. Rehabiliteringsplaneringen ska omfatta planerade insatser och om möjligt en tidsplan för dessa.

Veronica Lindholm (S)

Helén Pettersson i Umeå (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (2)