Behålla kontonummer vid byte av bank

Motion 2017/18:1399 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (båda S)

av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att behålla sitt kontonummer vid byte av bank och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många privatpersoner har under de senaste månaderna visat intresse för att byta bank. Ofta är det krångligt eftersom man måste byta bankkontonummer vilket medför mycket merarbete för kunden. Idag betalar de flesta sina räkningar genom internettjänster som bankerna tillhandahåller. E-faktura och autogiro är vanliga inslag i dagens betalningssystem. Har kunden till exempel autogiro och byter bank måste kunden själv avsluta sitt medgivande till autogiro i den gamla banken och sedan ansöka om nytt i den nya banken.

Swish är också en betalningstjänst som används i allt större utsträckning både bland yngre och äldre. Problematiken är liknande den vid bankbyte som vid ovannämnda exempel, att tjänsten måste avslutas innan den kan startas hos en ny bank. Det kan upplevas som att vi påpekar petitesser, men ur ett kundperspektiv är det viktigt att ett bankbyte inte ska medföra onödigt merarbete för kunden.

Numera behöver kunden inte byta telefonnummer bara för att denne har bytt operatör. Detta har lett till att kunderna har blivit rörligare mellan operatörerna och marknaden har blivit bättre ur ett kundperspektiv.

Dagens bankmarknad fungerar utmärkt för banker som kan göra och gör vinster på privata kunders passivitet. Bankbyten sker inte så ofta som de skulle behöva göra för att få en bra fungerande bankmarknad ur kundperspektiv.

Att kunna ta med sig kontonummer till nästa bank skulle inte skaka om bankmarknaden, däremot skulle det ge privatpersoner bättre förutsättningar som kunder på bankmarknaden. Det är dessutom mer tidsenligt. Att behöva byta kontonummer vid bankbytet är ett ineffektivt och förlegat system. Mot bakgrund av ovanstående bör regeringen se över behovet av att införa en rätt för konsumenter att behålla sitt kontonummer vid byte av bank.

Jasenko Omanovic (S)

Eva Sonidsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)