Störningar på webbplatsen

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Begränsning av avdrag för kontanta inköp i näringsverksamhet

Motion 2011/12:Sk215
av Johan Löfstrand (S)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-28

Avsändare

Hela dokumentet

Begränsning av avdrag för kontanta inköp i näringsverksamhet (doc, 46 kB)
Motion till riksdagen
2011/12:Sk215
av Johan Löfstrand (S)

Begränsning av avdrag för kontanta inköp i näringsverksamhet


S33053

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att begränsa möjligheten till avdrag för kontanta inköp i näringsverksamhet.

Motivering

Det har en längre tid diskuterats vikten av att minska kontanthanteringen i samhället. Det är bland annat en dyr hantering och den ökade rånrisken är uppenbar. Även skattebrottslighet omsätter mycket stora belopp, vilket bl.a. innebär skattebortfall och snedvriden konkurrens.

En åtgärd för att försvåra för denna brottslighet är att få in pengarna i kontrollerbara system. Därför finns det skäl att begränsa möjligheten att i näringsverksamhet göra avdrag för kontanta inköp för större belopp, exempelvis 10 000 kronor. Få seriösa företag använder kontanter till större inköp varför träffsäkerheten i en sådan åtgärd är stor.

Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som avskaffar möjligheten till avdrag för kontanta inköp i näringsverksamhet.

Stockholm den 22 september 2011

Johan Löfstrand (S)

Yrkanden (1)