Barns rätt vid vårdnadstvister

Motion 2017/18:420 av Christina Örnebjär (L)

av Christina Örnebjär (L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om barns rätt till eget juridiskt ombud och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stärkt rätt för barn att slippa umgänge med en förälder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I vårdnadstvister framträder föräldrarnas rätt att träffa sina barn mycket starkt medan barnets egen vilja och röst ofta förbises. I linje med synen på barnet som en egen aktör med känslor och vilja behöver barnets rättigheter i vårdnadstvister stärkas. Det borde vara en självklarhet att domstolen i sin bedömning hör barnet om deras inställning till umgänge med den förälder barnet inte bor hos. Uttrycker barnet explicit en egen åsikt bör domstolen ta detta i beaktande i sitt beslut. Det kan vara rent olämpligt att påtvinga ett umgänge om det finns indikationer på fysiskt och/eller psykiskt våld i hemmet. Samma sak gäller självklart där barnet själv varit utsatt.

Föräldrabalken är stark och tanken är att barn ska ha rätt till båda sina föräldrar. Problemet är att man allt för ofta glömmer bort att fråga barnet och att då fråga på rätt sätt. Att för ett barn säga att det inte vill träffa en förälder är nämligen bland det svåraste som finns. För att bevaka och värna barnens intressen bör även barnen ha rätt till ett eget juridiskt ombud vid vårdnadstvister.

Christina Örnebjär (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-28 Granskad: 2017-09-28 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (2)