Barns möjligheter att folkbokföras på två adresser

Motion 2010/11:Sk326 av Emma Carlsson Löfdahl (FP)

av Emma Carlsson Löfdahl (FP)
fp1243

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att barn till separerade föräldrar, med gemensam vårdnad, kan vara folkbokförda på två adresser.

Motivering

Flertalet av de föräldrar som idag separerar, och har gemensamma barn, har gemensam vårdnad. Barnen kan bara vara folkbokförda hos en förälder trots att föräldrarna har gemensam vårdnad.

Om föräldrarna kan samarbeta på ett bra sätt och har en god relation är detta inget problem. Tyvärr tillhör det vardagen vid en separation att föräldrarna har kommunikationssvårigheter. Om den förälder, där barnet är folkbokfört, inte vill informera den andra föräldern om vissa uppgifter kommer den andra föräldern inte att få denna information.

Det kan vara allt från BVC-kontroller, läkarbesök till förskoleplaceringar etc. För att kunna vara en närvarande och ansvarstagande förälder måste man vara säker på att få den information som gäller barnet.

För att komma ifrån detta bör ett system införas där det finns möjlighet att folkbokföra minderåriga barn på två adresser så att båda vårdnadshavarna nås av samma information.

Stockholm den 21 oktober 2010

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26
Yrkanden (1)