Avskaffande av tv-avgiften

Motion 2014/15:666 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tv-avgiften bör avskaffas och ersättas med en finansiering via skattemedel.

Motivering

Systemet med finansiering av Sveriges Television och Sverige Radio via ett licenssystem är otidsenligt. Kostnaden och byråkratin för att kräva in avgifter och kontrollera att licensen verkligen betalas står inte i rimlig proportion till de avgifter som tas in.

Dagens teknik gör det dessutom allt svårare att skilja innehav av TV-mottagare från andra medier där det är möjligt att ta del av tv-utsändningar.

I den mån en offentligt finansierad public service-tv ska behållas bör denna därför finansieras med skattemedel i stället.

.

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)