Avskaffande av radio- och tv-avgiften

Motion 2014/15:814 av Per-Ingvar Johnsson (C)

av Per-Ingvar Johnsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa radio- och tv-avgiften och ersätta den med en public service-avgift på skattsedeln.

Motivering

Det gällande systemet med radio- och tv-avgift får kritik. Detta även om Radiotjänst slutat att påföra avgiften för de som haft tillgång till tv-sändningar på internet genom dator eller på annat sätt. Många som skulle betala underlåter att anmäla sig och påförs inga avgifter även om de har tv-apparat.

Jag anser att radio- och tv-avgiften snarast ska avskaffas och ersättas med en public service-avgift på skattsedeln. Det skulle kunna ske på motsvarande sätt som begravningsavgiften nu påförs på slutskattsedeln.

.

Per-Ingvar Johnsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)