Avskaffande av radio- och tv-avgiften

Motion 2014/15:1252 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att finansiera public service på annat sätt än genom radio- och tv-avgift.

Motivering

Radiotjänsts arbete med att få medborgare att betala radio- och tv-avgift har uppmärksammats med anledning av att alltfler använder sin mobil, surfplatta eller dator för att lyssna på radio och se på tv. Det är dags att se över finansieringen av public service och att anpassa denna till dagens tekniska förhållanden. Radio- och tv-avgiften bör avskaffas och istället bör public service skattefinansieras.

Förutom att vi idag kan titta på tv i soffan kan vi också göra det i mobilen, på surfplattan eller i datorn. Vid beaktande av Högsta förvaltningsrättens dom från i somras kan radio- och tv-avgift dock endast tas ut av den del av befolkningen som har traditionella tv-apparater som därmed kommer betala för hela svenska folkets användning av SVT:s, SR:s och UR:s utbud och tjänster. Det är en orimlig utveckling. Radio- och tv-avgiften har spelat ut sin roll; den är ett otidsenligt och ineffektivt sätt att finansiera public service.

Regeringen bör även ta i beaktande att för att administrera Radiotjänst i Kiruna tas årligen omkring 160 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar i bruk. Administrationen handlar om kontrollanter och utskick, indrivning av radio- och tv-avgifter, samt rättsliga processer vid obetalda radio- och tv-avgifter. Dagens finansiering av public service medför alltså även onödig byråkrati och slöseri med skattebetalarnas pengar.

En finansiering av public service via skattsedeln skulle innebära flera fördelar. De administrativa kostnaderna för Radiotjänst minskar vilket skulle komma SVT, SR och UR till del genom ökade resurser utan att det skulle kosta befintliga betalare av radio- och tv-avgift något ytterligare.

Jag föreslår att regeringen ser över finansieringen av public service och avskaffar radio- och tv-avgiften omgående. Regeringen bör istället finansiera public service via skattsedeln.

.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)