Avskaffande av hemutrustningslånet

Motion 2014/15:1044

av Richard Jomshof (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa det s.k. hemutrustningslånet.

Motivering

I utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet finns ett anslag för så kallat hemutrustningslån. I texten står att läsa att lånet riktar sig till nyanlända flyktingar och vissa andra utlänningar som har beviljats uppehållstillstånd samt att lånet exempelvis kan användas till möbler och köksutrustning. Vidare är det så att underskottet i verksamheten, som utgörs av låneeftergifter och bristande inbetalningar av räntor och amorteringar, täcks upp av anslaget.

Det är för det första anmärkningsvärt att regeringen intar en hållning där man i en stor del av fallen väljer att efterskänka lånen. Det enda rimliga i sammanhanget vore naturligtvis att se till att utlånade pengar betalas tillbaka, vilket är fallet i all annan utlåningsverksamhet.

Att ta lån för hemutrustning är många gånger dessutom ett svårt ekonomiskt antagande för alla ungdomar som flyttar hemifrån och ska inreda sitt första egna hem. Att staten har ett speciellt lån som enbart riktar sig till nyanlända flyktingar och vissa andra utlänningar är därför såväl orättvist som stötande för dem det inte gäller, inte minst då många svenskar, inte minst ungdomar, lever under mycket knappa förhållanden.

.

Richard Jomshof (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)