Avskaffa monarkin

Motion 2014/15:717 av Sara Karlsson och Lawen Redar (S)

av Sara Karlsson och Lawen Redar (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa monarkin i Sverige.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning som ska se över hur Sveriges statsskick ska se ut efter monarkins avskaffande.

Motivering

Sverige har än i dag en statschef som ärver sitt ämbete. Något som strider mot demokratiska principer och inte bör accepteras i en modern stat. Monarki är inte förenligt med demokrati och bör därför avskaffas och ersättas med ett statsskick där också eventuell statschef utses utifrån demokratiska principer. Det är dags för Sverige att avskaffa monarkin.

.

Sara Karlsson (S)

Lawen Redar (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (2)