Avgifter på skolmat

Motion 2010/11:Ub403 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
s42007

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbjuda avgifter på skolmat.

Motivering

Det förekommer att kommuner ser det som en bra strategi att dryga ut kommunbudgeten med att låta eleverna betala för sin egen mat. Att man tar betalt hänvisas ofta till att avgiften skulle vara rimlig, att den inte skulle påverka ungdomars matvanor eller familjers ekonomi samt att kommunen behöver just denna avgift. I grundskolan är alla garanterade fri skollunch, och de flesta kommuner har i dag bestämt att lunchen ska vara gratis även för gymnasieelever. Men omkring 30 kommuner tar fortfarande ut en avgift på mellan 400 och 1 200 kronor per termin.

För kommunernas ekonomi innebär avgiften mycket lite. För eleverna och deras familjer kan det däremot vara en kostnad som tär. För en del är det ett val man måste göra mellan att betala skollunch eller exempelvis kunna åka på skolresor. Därmed tas en del av tryggheten för barnen och ungdomarna bort när de inte är säkra på att kunna äta en riktig måltid om dagen.

Alla vet att om man äter ordentligt orkar man hela dagen och klarar skolan bättre. Vi vet att om man måste betala för skolmaten, slarvar man ofta med maten hela dagen. Avgift för skolmat betyder sämre hälsa och sämre skolresultat.

Man kan också notera att de kommuner som tar betalt för skollunchen oftare än andra saknar mål och riktlinjer för skolmåltider. Med tanke på kommunernas ansvar för förbättrad folkhälsa är avgifter för skolmåltider anmärkningsvärt och direkt motsägande. Skolmaten är något som måste vara gratis för alla ungdomar som går på gymnasieskolan. Trots att det inte har funnits en lag har det varit en självklarhet att skollunchen är avgiftsfri. Nu när alltfler kommuner börjar avgiftsbelägga måltiderna visar detta på att åtgärder behövs inom området. En lag finns redan inom grundskolan och vi vill att den även ska omfatta gymnasiet. Nödvändiga åtgärder för att garantera eleverna fria måltider och bra mat måste självklart gälla såväl kommunala skolor som privata alternativ. Det är viktigt att skollunchen är avgiftsfri så att den är tillgänglig för alla. Näringsriktig skollunch får inte vara en klassfråga.

Kommuner som satsar på fri skollunch även för gymnasieelever tjänar på sin insats genom bättre skolresultat och elevhälsa. De ca 250 kommuner som inte tar betalt har förstått det. De 30 som tar betalt måste vakna upp. Möjligheten att utreda om skolmat på gymnasiet ska vara gratis bör ses över.

Stockholm den 20 oktober 2010

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Christina Zedell (S)

Désirée Liljevall (S)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Marie Nordén (S)

Matilda Ernkrans (S)

Monica Green (S)

Åsa Lindestam (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27
Yrkanden (1)