Arvoden till nämndemän

Motion 2016/17:1165 av Leif Pettersson (S)

av Leif Pettersson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över arvoden till nämndemän och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Nämndemannauppdraget är ifrågasatt. Det finns starka krafter som helt vill ta bort detta inslag i de svenska domstolarna. Enligt min mening skulle då viktigt demokratiskt inflytande försvinna. Det gör inte att nämndemannauppdraget inte är förknippat med problem. Det kanske största är den låga ersättning nämndemännen har. Det leder till att många inte kan ta uppdragen eftersom de förlorar för mycket i inkomst. Därför måste regeringen överväga att se över arvodesnivån för nämndemän så att fler i aktiv ålder med ett förvärvsarbete kan komma ifråga för uppdragen.

Leif Pettersson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)