Arbetstillstånd enbart i bristyrken

Motion 2017/18:562 av Anna Hagwall (-)

av Anna Hagwall (-)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att enbart ansökningar i fråga om svåra bristyrken ska beviljas arbetstillstånd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är inte rimligt att lågkvalificerad arbetskraft från andra länder ska få arbetstillstånd när Sverige har stor arbetslöshet och många lyfter bidrag utan motprestation. Sammanför dessa två intressen så behöver ingen komma hit för att städa och plocka bär.

Anna Hagwall (-)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-29 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)