Amnesti

Motion 2005/06:Sf293

av Gustav Fridolin och Åsa Domeij (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om ett nollställningsbeslut för de flyktingar som vistats i landet 18 månader eller längre.

Motivering

Det krävs en förändring av dagens flyktingpolitik som inte är vare sig human eller rättssäker. Vi har agerat för att lägga ned Utlänningsnämnden och en ny instansordning. Utlänningsnämnden läggs ned den 31 mars 2006 och ersätts av migrationsdomstolar.

En av de största anledningarna till att människor i Sverige inte får asyl är den oerhört långsamma asylprocessen som gjort att man under särskilt 2001 och 2002 fått vänta lång tid innan den grundläggande asylutredningen över huvud taget kan igångsättas. Det ligger i sakens natur att om man inte får klargöra och berätta om sina asylskäl förrän det gått ett eller flera år minskar möjligheterna väsentligt för flyktingen att styrka sina asylskäl. Ändrade förhållanden kan dessutom göra asylskälen mindre begripliga.

Vi finner det orimligt att den asylsökande skall drabbas av att beslutsfattande svenska myndigheter inte lever upp till de rättssäkerhetskrav som man kan ställa på dem. Vi menar att en konsekvens av detta borde vara att man under en begränsad tid erbjuder alla asylsökande som befinner sig i asylprocessen eller har genomgått asylprocessen och varit 18 eller fler månader i landet ett permanent uppehållstillstånd. Olika begränsningar har diskuterats, och i en flerpartimotion som svar på propositionen om ny instans- och processordning, beskrevs ett konkret lagförslag som tyvärr avstyrktes av riksdagens socialdemokrater och moderater.

I budgetförhandlingarna 2005 arbetade Miljöpartiet de gröna hårt för att få till stånd en flyktingamnesti men tyvärr kom vi inte ända fram. Men tillsammans med rörelsen för flyktingamnesti blev det ändå en överenskommelse där alla gömda barnfamiljer får en ny prövning och de flesta ska få stanna. Vi är dock övertygade om att ju närmare vi kommer införandet av det nya asyl­systemet, desto tydligare kommer det vara att det behövs en generell nollställning i enlighet med vad som tidigare framförts. Därför fortsätter vi arbetet för amnesti.

Stockholm den 2 oktober 2005

Gustav Fridolin (mp)

Åsa Domeij (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)