Alternativa arbetsförmedlingar

Motion 2014/15:675 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en försöksverksamhet i form av alternativa skattefinansierade arbetsförmedlingar.

Motivering

I dag har Arbetsförmedlingen i praktiken monopol på skattefinansierade arbetsförmedlingstjänster.

Samtidigt finns ett stort antal andra aktörer som är specialister på olika delar av arbetsmarknaden. Det kan vara fackliga organisationer, näringslivsorganisationer, ideella föreningar, bemanningsföretag eller utbildningsföretag. Nischade aktörer skulle kunna ge god service till personer med viss utbildningsbakgrund, viss yrkeskunskap, viss ålder eller etnisk bakgrund, eller specialisera sig på vissa branscher. Detta skulle kunna underlätta för företagen att rekrytera rätt personer.

Det vore värdefullt att låta några alternativa skattefinansierade arbetsförmedlingar verka sida vid sida med den vanliga Arbetsförmedlingen, för att sedan utvärdera resultatet och se om det leder till fler förmedlade jobb. Någon form av försöksverksamhet skulle därför vara av värde.

.

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Granskad: 2014-11-06 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)