All kärlek är bra kärlek

Motion 2012/13:So595
av Helena Leander m.fl. (MP)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Avsändare (11)

Hela dokumentet

All kärlek är bra kärlek (doc, 154 kB)
Sammanfattning
Alla människor är födda fria och jämlika, men inte nödvändigtvis lika. För Miljöpartiet de gröna är det fullkomligt självklart att alla människors lika värde oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionsnedsättning, religion eller ålder, med all kraft måste upprätthållas. I denna motion presenterar vi ett flertal förslag för hur situationen i Sverige och världen för homosexuella, bisexuella och transpersoner kan förbättras, hur diskriminering kan bekämpas och målet om allas lika rättigheter kan nås.

2

Innehållsförteckning
1
Sammanfattning
1

3
Förslag till riksdagsbeslut
3

4
All kärlek är bra kärlek
6

4.1
Attityder och bemötande
6

4.2
Vård och omsorg
6

4.3
Certifiering
7

4.4
Speciella mottagningar
8

4.5
Profilboenden
8

4.6
Smittskyddslagen
9

4.7
Skolan
9

4.8
Träffplatser
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yrkanden (36)