Åland vill kunna se SVT Play

Motion 2013/14:Kr320

av Per-Ingvar Johnsson (C)
C365

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör få i uppdrag att utreda förutsättningarna för att Åland ska kunna ta del av utbudet i SVT Play.

Motivering

Invånarna på Åland har sändningarna från Sveriges Television som sin dominerande tv-källa. De har dock inte möjlighet att utnyttja tjänsten SVT Play. Detta uppges bero på upphovsrättsliga orsaker.

Vi anser att Sveriges Television bör få i uppdrag att försöka undanröja de upphovsrättsliga problemen, på sådant sätt att invånarna på Åland kommer att kunna utnyttja tjänsten SVT Play.

Stockholm den 4 oktober 2013

Per-Ingvar Johnsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (1)