Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Åland vill kunna se SVT Play

Motion 2013/14:Kr320
av Per-Ingvar Johnsson (C)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Avsändare

Hela dokumentet

Åland vill kunna se SVT Play (doc, 53 kB)
Motion till riksdagen
2013/14:Kr320
av Per-Ingvar Johnsson (C)

Åland vill kunna se SVT Play


C365

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör få i uppdrag att utreda förutsättningarna för att Åland ska kunna ta del av utbudet i SVT Play.

Motivering

Invånarna på Åland har sändningarna från Sveriges Television som sin dominerande tv-källa. De har dock inte möjlighet att utnyttja tjänsten SVT Play. Detta uppges bero på upphovsrättsliga orsaker.

Vi anser att Sveriges Television bör få i uppdrag att försöka undanröja de upphovsrättsliga problemen, på sådant sätt att invånarna på Åland kommer att kunna utnyttja tjänsten SVT Play.

Stockholm den 4 oktober 2013

Per-Ingvar Johnsson (C)

Yrkanden (1)