Svensk minnesdag tillägnad kommunismens offer

Motion 2018/19:9 av Björn Söder (SD)

av Björn Söder (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en svensk minnesdag tillägnad kommunismens offer bör införas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den 27 januari 1945 befriades förintelselägret Auschwitz-Birkenau. Sedan 1999 har den 27 januari varit en svensk nationell minnesdag för Förintelsens offer, och 2005 deklarerade FN denna dag som internationell minnesdag. Sedan dess samlas varje år människor över hela världen i en manifestation för att hedra minnet av alla som mördades under Förintelsen.

Men det är inte bara nationalsocialismen som skördat miljontals människoliv. En annan socialistisk ideologi som orsakat miljontals offer är kommunismen. Trots att kommunismen skördat fler människoliv (man räknar mellan 63–93 miljoner människor) än nationalsocialismen har detta fått avsevärt mindre uppmärksamhet och de som fallit offer för denna avskyvärda ideologi har inte hedrats på samma sätt.

Både nationalsocialism och kommunism är totalitära ideologier som bör förpassas till historiens skräphög. Skillnaden mellan dessa ideologier är bara grader i helvetet. Trots detta har det visat sig att svenska ungdomars kunskaper om kommunismens, till skillnad från nationalsocialismens, illgärningar är mycket bristfälliga. Till exempel visade en Demoskopundersökning från Upplysning om kommunismen, UOK, 2007 att 90 procent av de svenska ungdomarna då inte kände till Sovjetkommunismens Gulagläger. 95 procent kände däremot till nazisternas dödsläger Auschwitz. En femtedel av de unga trodde att inga alls eller färre än tio tusen människor hade mördats under kommunistregimer. Sedan undersökningen gjordes har dock grundskolans läroplan ändrats och enligt den skall elever läsa om Båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

Den 9 november 1989 föll Berlinmuren, som var en av de främsta symbolerna för kommunismens förtryck i Europa. Trots att muren föll lever idag fortfarande hundratals miljoner människor, i framförallt Asien, under kommunismens förtryck.

Björn Söder (SD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-09-27 Granskad: 2018-09-28
Yrkanden (1)