Motionen utgår

Motion 2018/19:80

Motion till riksdagen
2018/19:80

Motionen utgår.

Motionen behandlas inte

Händelser

Inlämnad: 2018-10-11 Granskad: 2018-10-11 Utgången: 2018-10-23
Yrkanden (24)