Motionen utgår

Motion 2018/19:64

Motion till riksdagen
2018/19:64

Motionen utgår.

Motionen behandlas inte

Händelser

Inlämnad: 2018-10-10 Granskad: 2018-10-11 Utgången: 2018-11-16
Yrkanden (13)