Viltstängsel i Kalmar län

Motion 2018/19:6 av Jimmy Loord (KD)

av Jimmy Loord (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör sättas upp fler viltstängsel vid vägar med hög olycksfrekvens och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Viltstängsel räddar liv. Ändå saknar många landsvägar fortfarande viltstängsel. Kalmar län tycks vara extra drabbat av viltstängslens frånvaro. Av en händelse är Kalmar det län som har bland landets minsta antal mil draget viltstängsel. Att samma län toppar landets viltolycksstatistik år efter år gör att man kan ana en koppling.

Vid analyser som gjorts i landet av viltstängslens effekt så framträder en tydlig bild att dessa viltstängsel är det effektivaste sättet att förhindra viltolyckor. Viltstängslen bör då kombineras med viltvarningssystem samt lösningar som gör att vilt kan ta sig både över och under vägarna för att inte skapa inlåsningseffekter och förskjuta olycksriskerna någon annan stans.


Det är av stor vikt att vi tar ansvar för att våra större vägar med omfattande pendlingstrafik också görs säkra att färdas på. Med anledning av de stora samhällskostnader som viltolyckor genererar så borde det på sikt vara samhällsekonomiskt lönsamt att investera i viltstängsel på de sträckor som idag är mest olycksdrabbade. 

Jimmy Loord (KD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-09-24 Granskad: 2018-09-25
Yrkanden (1)