Inför tidsgränser för användandet av språktolk

Motion 2018/19:38 av Robert Stenkvist och Fredrik Lindahl (båda SD)

av Robert Stenkvist och Fredrik Lindahl (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa tidsgränser för användandet av språktolk och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi anser att det svenska språket är nyckeln in till det svenska samhället.

Därför det är inte försvarbart att personer som bott i detta land tio, femton och till och med tjugo år använder sig av språktolk finansierad av samhället. Vi förstår och accepterar att språktolk måste finnas för de som är nyanlända och har bott i Sverige en kortare tid. Vi tycker däremot att det är en moralisk skyldighet att lära sig språket i det landet man själv har valt att bosätta sig i.

Vi tycker att en rimlig gräns borde sättas för vistelse i landet för att erhålla samhällsfinansierad tolk. En rimlig tidsgräns är att en vistelse på fem år i Sverige skall man ha lärt sig det svenska språket. Är inte så fallet får man bekosta språktolk på egen hand. Vad det gäller personer som av medicinska skäl har tappat sin förmåga att uttrycka sig på sitt nya språk får självklart undantag göras.

Detta är ett sätt för oss att ställa krav på en motprestation gentemot dem som kommit till vårt land och tar del av allt vad vårt land har att erbjuda.

Robert Stenkvist (SD)

Fredrik Lindahl (SD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-04 Granskad: 2018-10-05
Yrkanden (1)