Återinförande av det kungliga ordensväsendet

Motion 2018/19:10 av Björn Söder (SD)

av Björn Söder (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra det kungliga ordensväsendet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fram till 1975 kunde den svenska statschefen, Konungen, utdela ordnar för att belöna svenskar och utlänningar för viktiga insatser för Sverige. I ett tidstypiskt beslut fråntog politikerna Konungen möjligheten att förära svenskar dessa ordnar och idag kan de endast delas ut till utlänningar och statslösa.

Detta är orimligt då det finns många svenska hjältar som gjort stora insatser för Sverige i modern tid och som förtjänar det som en gång i tiden var Konungens högsta hedersbetyg.

Ordensväsendet är en del av svensk tradition som är viktig att bevara. Vi sverigedemokrater tycker att det är på tiden att man återinför denna stolta tradition och ger svenskar samma möjligheter som utlänningar att få ta del av denna hedersbetygelse och kulturarv.

Björn Söder (SD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-09-27 Granskad: 2018-09-28
Yrkanden (1)