Personuppgifter för ägare av bil

Motion 2014/15:1580 av Mathias Sundin (FP)

av Mathias Sundin (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagen om vägtrafikregister ska ändras så att personuppgifter som är kopplade till ägarskap blir mindre lättillgängliga.

Motivering

Idag är det oerhört lätt att ta reda på vem som äger en bil. På några sekunder genom internet eller via en app i en telefon så kan du kontrollera registreringsnumret på bilen och se vem som är ägare.

Det gör det enkelt för inbrottstjuvar att på exempelvis en flygparkering, vid en tågstation eller vid en färjeterminal, kontrollera registreringsnumren, se vem som är ägare till bilen och därmed få information om att bilägaren är bortrest och det är fritt fram för ett inbrott.

Informationen om vem som äger en bil behöver inte vara hemlig, men den ska inte vara så lättillgänglig som den är idag.

Detta regleras idag i lag (2001:558) om vägtrafikregister och denna lag bör ändras så att personuppgifter kopplade till registreringsnummer inte blir lika lättillgängliga.

.

Mathias Sundin (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)