Särskilt protokoll utskottssammanträde 2018/19:20

utskottsdokument 2018/19:20

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:20

DATUM

2019-02-26

TID

12.07–12.36

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2018/19:19.

§ 2

Dåvarande miljöministerns uttalanden om Svenskt flyg – G2–3

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 3

Dåvarande kultur- och demokratiministerns

uttalanden i samband med en nedlagd polisutredning – G5

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Regeringens hantering av risker för oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna – G13

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Förflyttningen av Försäkringskassans generaldirektör – G8

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 6

Utrikesdepartementets hantering av en utvärdering av säkerhetsrådskampanjen – G4

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att begära vissa handlingar m.m. från Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 7

Anskaffning av ett luftvärnssystem – G11

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justerat 2019-02-28

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2019-02-26)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2018/19:20

§ 1-2

§ 3

§ 4-5

§ 6

§ 7

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

X

X

X

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

X

X

X

X

Ida Karkiainen (S)

X

X

X

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

X

X

X

Matheus Enholm (SD)

X

X

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

X

X

Linda Ylivainio (C)

X

X

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

O

O

Ida Drougge (M)

Fredrik Lindahl (SD)

X

X

X

X

X

Laila Naraghi (S)

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

X

Daniel Andersson (S)

X

X

X

X

X

Bengt Eliasson (L)

Mikael Strandman (SD)

X

X

X

X

O

Jonas Eriksson (MP)

X

X

X

X

X

Erik Ottoson (M)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

O

X

O

X

O

Jörgen Berglund (M)

O

O

O

O

O

Erik Ezelius (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Per Söderlund (SD)

O

O

O

O

X

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

O

O

X

X

X

Margareta Cederfelt (M)

Patrick Reslow (SD)

O

O

O

O

O

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Johan Pehrson (L)

Anna Sibinska (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

Nermina Mizimovic (S)

X

O

X

O

X

Fredrik Schulte (M)

X

X

X

X

X

Abir Al-Sahlani (C)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande