Särskilt protokoll utskottssammanträde 2018/19:17

utskottsdokument 2018/19:17

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:17

DATUM

2019-02-07

TID

9.22–9.33

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2018/19:16.

§ 2

Anmälningar

Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälningar hade inkommit:

Granskning av regeringens styrning av Svenska kraftnät (anmäld av Lars Hjälmered (M), inkom 2019-01-31, dnr 1428-2018/19).

Granskning av dåvarande arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johanssons (S) brist på agerande i Europeiska unionens råd (anmäld av Karin Enström (M), inkom 2019-02-01, dnr 1439-2018/19).

Granskning av dåvarande arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johanssons (S) agerande gällande den Europeiska arbetsmyndigheten (anmäld av Jessika Roswall (M) inkom 2019-02-01, dnr 1440-2018/19).

Utrikesministerns uttalande om Storbritanniens utträde ur EU (anmäld av Lars Adaktusson (KD) inkom 2019-02-01, dnr -2018/19).

Kanslichefen anmälde därutöver granskningslistan som för närvarande upptar arton ärenden, se bilaga 2.

§ 3

Utbildningsministerns uttalande i Sveriges television om företaget Vattenfall – G10

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justerat 2019-02-12

Hans Ekström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2019-02-06)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2018/19:17

§ 1-3

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Hans Ekström (S) ordf.

-

Marta Obminska (M) v. ordf.

X

Ida Karkiainen (S)

X

Ida Drougge (M)

X

Matheus Enholm (SD)

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

Linda Ylivainio (C)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

-

Erik Ottoson (M)

X

Fredrik Lindahl (SD)

X

Laila Naraghi (S)

-

Tuve Skånberg (KD)

X

Erik Ezelius (S)

X

Bengt Eliasson(L)

X

Mikael Strandman (SD)

X

Jonas Eriksson (MP)

X

Louise Meijer (M)

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

X

John Widegren (M)

O

Åsa Lindestam (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Per Söderlund (SD)

O

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

X

Margareta Cederfelt (M)

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Johan Pehrson (L)

Anna Sibinska (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Nermina Mizimovic (S)

X

Abir Al-Sahlani (C)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande


– Bilaga 2

– till särskilt protokoll

– 2018/19:17

Granskningsärenden 2018/19

 • Frågan om regeringens påverkan på tillsättande av posten som chef för ledningsstabens totalförsvarsavdelning (anmäld av Jan Björklund (L), inkom 2018-01-30, dnr 1087-2017/18)
 • f.d. G34
 • Miljöministerns agerande och uttalande om statliga bolag och myndigheters representation i branschorganisationen Svenskt Flyg (anmäld av Anders Åkesson (C), inkom 2018-02-16, dnr 1222-2017/18)
 • f.d. G35
 • Miljöministerns uttalanden om branschorganisationen Svenskt Flyg (anmäld av Robert Stenkvist (SD), inkom 2018-02-16, dnr 1225-2017/18)
 • f.d. G36
 • Utrikesdepartementets hantering av utvärderingen av säkerhetsrådskampanjen (anmäld av Jonas Jacobsson Gjörtler (M), inkom 2018-02-22, dnr 1275-2017/18)
 • f.d. G37
 • Kultur- och demokratiministerns uttalanden med anledning av en nedlagd polisutredning (anmäld av Mikael Jansson (SD), inkom 2018-03-07, dnr 1381-2017/18)
 • f.d. G38
 • Bostadsministerns uttalande gällande Lidingö kommuns tillämpning av lag (anmäld av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson [båda (SD)], inkom 2018-03-14, dnr 1457-2017/18)
 • f.d. G39
 • Regeringens beredning och hantering av extra ändringsbudget för 2018 (anmäld av Mattias Karlsson (SD), inkom 2018-04-24, dnr 1826-2017/18)
 • f.d. G40
 • Förflyttningen av Försäkringskassans generaldirektör (anmäld av Christer Nylander (L), inkom 2018-05-04, dnr 1878-2017/18)
 • f.d. G41
 • Kultur- och demokratiministerns uttalande med anledning av regeringens vårändringsbudget (anmäld av Cecilia Magnusson (M), inkom 2018-05-17, dnr 1978-2017/18)
 • f.d. G42
 • Utbildningsministerns uttalande i Sveriges television om företaget Vattenfall (anmäld av Mattias Bäckström Johansson (SD), inkom 2018-05-23, dnr 2031-2017/18)
 • f.d. G43
 • Granskning av regeringens agerande gentemot riksdagen i frågan om anskaffning av luftvärnssystemet Patriot (anmäld av Allan Widman (L), inkom 2018-08-17, dnr 2545-2017/18)
 • f.d. G44
 • Förnyad granskning av regeringens hantering av Transportstyrelsen (anmäld av Mikael Eskilandersson (SD), inkom 2018-09-17, dnr 2662-2017/18)
 • f.d. G45
 • Granskning av regeringens hantering av oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna (anmäld av Ludvig Aspling (SD), inkom 2018-12-20, dnr 1199-2018/19)
 • Granskning av försvarsministerns och statsministerns agerande och kunskap om en pressekreterares nära band till försvarsindustrin (anmäld av Jan R Andersson (M), inkom 2019-01-23, dnr 1365 2018/19)
 • Regeringens styrning av Svenska kraftnät (anmäld av Lars Hjälmered (M), inkom 2019-01-31, dnr 1428-2018/19)
 • Granskning av dåvarande arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johanssons (S) brist på agerande i Europeiska unionens råd (anmäld av Karin Enström (M), inkom 2019-02-01, dnr 1439-2018/19)
 • Granskning av dåvarande arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johanssons (S) agerande gällande den Europeiska arbetsmyndigheten (anmäld av Jessika Roswall (M) inkom 2019-02-01, dnr 1440-2018/19)
 • Utrikesministerns uttalande om Storbritanniens hantering av utträdet ur EU (anmäld av Lars Adaktusson (KD) inkom 2019-02-01, dnr 1441-2018/19)