Särskilt protokoll utskottssammanträde 2018/19:15

utskottsdokument 2018/19:15

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:15

DATUM

2019-01-24

TID

9.17–9.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2018/19:14.

§ 2

Anmälningar

Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit:

Granskning av försvarsministerns och statsministerns agerande och kunskap om en pressekreterares nära band till försvarsindustrin (anmäld av Jan R Andersson (M), inkom 2019-01-23, dnr 1365-2018/19).

§ 3

Miljöministerns uttalande om Svenskt flyg – G2–3

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Bostadsministerns uttalande gällande Lidingö kommuns tillämpning av lag – G6

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Regeringens hantering av oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna G13

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.


§ 6

Kultur- och demokratiministerns uttalanden med anledning av en nedlagd polisutredning – G5

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 7

Utrikesdepartementets hantering av en utvärdering av säkerhetsrådskampanjen – G4

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa kompletterande frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justerat 2019-01-31

Hans Ekström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2019-01-21)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2018/19:15

§ 1-3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Hans Ekström (S) ordf.

X

X

X

X

X

Marta Obminska (M) v. ordf.

X

X

X

X

X

Ida Karkiainen (S)

X

X

X

X

X

Ida Drougge (M)

X

O

X

X

X

Jonas Millard (SD)

-

-

-

-

-

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

X

X

Linda Ylivainio (C)

X

X

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

O

O

X

O

Erik Ottoson (M)

X

X

X

X

X

Matheus Enholm (SD)

O

O

O

O

O

Laila Naraghi (S)

-

-

-

-

-

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

X

Erik Ezelius (S)

X

X

X

X

X

Bengt Eliasson(L)

X

X

X

X

X

Fredrik Lindahl (SD)

X

X

X

X

X

Jonas Eriksson (MP)

X

X

X

X

X

Louise Meijer (M)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

John Widegren (M)

O

X

O

O

O

Åsa Lindestam (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Mikael Strandman (SD)

X

X

X

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

O

X

X

O

X

Margareta Cederfelt (M)

Patrick Reslow (SD)

X

X

X

X

X

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Johan Pehrson (L)

Anna Sibinska (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlsson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Abir Al-Sahlani (C)

Nermina Mizimovic (S)

X

X

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande