Särskilt protokoll utskottssammanträde 2017/18:51

utskottsdokument 2017/18:51
RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:51

DATUM

2018-05-22

TID

11.00–11.39

11.53–12.55

12.58–13.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:50.

§ 2

Anmälan

Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit:

  • Kultur- och demokratiministerns uttalande med anledning av regeringens vårändringsbudget (anmäld av Cecilia Magnusson (M), inkom 2018-05-17, dnr 1978-2017/18).

§ 3

Granskningsärende 1 Regeringens beslut att inte återkalla en anmälan av markområden till Natura 2000-nätverket

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Granskningsärende 4 Regeringens informationshantering och förre inrikesministerns uttalanden om Sveriges beredskap för flyktingmottagandet hösten 2015

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet.

§ 6

Granskningsärende 21 – Inköp av ett luftvärnssystem

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 7

Granskningsärende 6 – Regeringens hantering av tillkännagivande om tilläggsdirektiv i Arbetsmarknadsutredningen

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 8

Granskningsärende 13–14 – Regeringens hantering i fråga om Karolinska institutets filial i Hongkong

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.


§ 9

Granskningsärende 22 – Regeringens och justitie- och inrikesministerns hantering av tillkännagivande om avskaffande av tillståndskravet för polisens kameraövervakning

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 10

Granskningsärende G9 och 12 – Regeringens agerande i samband med Transportstyrelsens it-upphandling

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 11

Granskningsärende G10–11 och 15 – Förra regeringens agerande i fråga om Transportstyrelsens it-upphandling

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 12

Granskningsärende 17 Barn-, äldre- och jämställdhetsministerns agerande vad gäller Försäkringskassans handläggning av ansökningar om assistansersättning

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 13

Granskningsärende 20Utrikesdepartementets hantering av handlingar i samband med säkerhetsrådskampanjen

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 14

Granskningsärende 26 – Statsministerns hantering av vissa uppgifter vid en utfrågning i konstitutionsutskottet om säkerhetsrådskampanjen

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.


Vid protokollet
Justerat 2018-05-29
Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2018-04-10)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2017/18:51

§ 1–2

§ 3

§ 4–5

§ 6–8

§ 9-10

§ 11

§ 12

§ 13–14

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

X

X

X

X

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

X

X

X

X

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

X

X

X

X

X

X

Annicka Engblom (M)

X

O

O

X

X

X

X

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

X

X

X

X

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

X

X

X

X

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

X

O

X

X

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

X

X

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

X

X

X

X

X

Dag Klackenberg (M)

X

X

X

X

X

X

X

X

Emanuel Öz (S)

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

X

X

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

X

X

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

X

X

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

X

X

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

X

X

X

X

X

O

SUPPLEANTER

Eva-Lena Gustavsson (S)

O

O

O

X

O

O

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

O

O

Per-Arne Håkansson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (-)

Göran Pettersson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Erik Andersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Nina Lundström (L)

Ida Karkiainen (S)

X

X

X

X

X

X

X

X

Ida Drougge (M)

O

X

X

O

O

X

X

X

Niclas Malmberg (MP)

Jörgen Andersson (M)

Amne Ali (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande