Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen (S 2018:11)

Kommittéberättelse S 2018:11 utredningen, se dir. 2018:82

utredningen, se dir. 2018:82

Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen (S 2018:11)


Beteckning: S 2018:11
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2018-11-19
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:82
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 mars 2020.


Sammansättning


Särskild utredare: Larsson, Peter, fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2020-03-01
Sekreterare: Gill, Maria, fr.o.m. 2018-12-01
Sekreterare: Stegard Lind, Marie, fr.o.m. 2018-12-27

Rapporter