Utredningen om stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg (U 2018:08)

Kommittéberättelse U 2018:08 utredningen, se dir. 2018:102

utredningen, se dir. 2018:102

Utredningen om stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg (U 2018:08)


Beteckning: U 2018:08
Departement: Utbildningsdepartementet
Senast ändrad: 2018-12-10
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:102
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 september 2018.


Sammansättning


Särskild utredare: Eskilsson, Linda, fr.o.m. 2018-08-30
Expert: Arvidsson, Hans-Göran, fr.o.m. 2018-11-22
Expert: Edin, Anders, fr.o.m. 2018-11-22
Expert: Hagelberg, Helena, fr.o.m. 2018-11-22
Expert: Karlsson, Jonas, fr.o.m. 2018-11-22
Expert: Kilsäter, Emil, fr.o.m. 2018-11-22
Expert: Mikaelsson, Kerstin, fr.o.m. 2018-11-22
Expert: Ploöen Casterud, Linnéa, fr.o.m. 2018-11-22
Expert: Rendling, Gudrun, fr.o.m. 2018-11-22
Expert: Rudestad, Annika, fr.o.m. 2018-11-22
Expert: Svedberg, Karin, fr.o.m. 2018-11-22
Sekreterare: Jägsander, Jenny, fr.o.m. 2018-11-05
Sekreterare: Lundvik, Alexandra, fr.o.m. 2018-10-29

Rapporter