Utredningen om skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor (Fi 2019:01)

Kommittéberättelse Fi 2019:01 utredningen, se dir. 2019:15

utredningen, se dir. 2019:15

Utredningen om skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor (Fi 2019:01)


Beteckning: Fi 2019:01
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2019-05-17
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-04-18
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:15
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 april 2020.


Sammansättning


Särskild utredare: Loman, Gabriella, fr.o.m. 2019-05-13
Sekreterare: Forsell, Jerker, fr.o.m. 2019-06-01
Sekreterare: Niklewski Nilsson, Elin, fr.o.m. 2019-05-20

Rapporter