Utredningen om översyn av yrket personlig assistent (S 2018:08)

Kommittéberättelse S 2018:08 utredningen, se dir. 2018:72

utredningen, se dir. 2018:72

Utredningen om översyn av yrket personlig assistent (S 2018:08)


Beteckning: S 2018:08
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2018-10-29
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-07-26
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:72
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 15 januari 2020.


Sammansättning


Särskild utredare: Lööw, Lars, fr.o.m. 2018-09-10
Sekreterare: Karanta, Maria, fr.o.m. 2018-12-03
Sekreterare: Wockelberg Hedberg, Johan, fr.o.m. 2018-11-05

Rapporter