Utredningen om översyn av garantipensionens konstruktion ur ett internationellt perspektiv (S 2018:14)

Kommittéberättelse S 2018:14 utredningen, se dir. 2010:106

utredningen, se dir. 2010:106

Utredningen om översyn av garantipensionens konstruktion ur ett internationellt perspektiv (S 2018:14)


Beteckning: S 2018:14
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2018-10-31
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-10-04
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:106
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 29 november 2019.


Sammansättning


Särskild utredare: Lundahl, Göran, fr.o.m. 2018-10-04
Sekreterare: Kristiansson-Torp, Helena, fr.o.m. 2018-11-01
Sekreterare: Lövkvist, Fredrik, fr.o.m. 2018-10-15
Sekreterare: Ämting, Pål, fr.o.m. 2018-11-01

Rapporter