Utredningen om ökad träffsäkerhet och minskad skuldsättning inom bostadsbidrag och underhållsstöd (S 2018:13)

Kommittéberättelse S 2018:13 utredningen, se dir. 2018:97

utredningen, se dir. 2018:97

Utredningen om ökad träffsäkerhet och minskad skuldsättning inom bostadsbidrag och underhållsstöd (S 2018:13)


Beteckning: S 2018:13
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2018-10-25
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:97
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 oktober 2020.


Sammansättning


Särskild utredare: Karlsson Björkmarker, Åsa, fr.o.m. 2018-08-30
Sakkunnig: Brossner, Linnéa, fr.o.m. 2018-10-24
Sakkunnig: Johansson, Mats, fr.o.m. 2018-10-24
Sakkunnig: Nägling, Carina, fr.o.m. 2018-10-24
Sakkunnig: Zachrisson, Danielle, fr.o.m. 2018-10-24
Expert: Haggren, Jens, fr.o.m. 2018-10-24
Expert: Halvarsson, Anna, fr.o.m. 2018-10-24
Expert: Lindén, Assar, fr.o.m. 2018-10-24
Expert: Löfgren, Niklas, fr.o.m. 2018-10-24
Sekreterare: Ljungberg, Dan, fr.o.m. 2018-10-17
Sekreterare: Sjöberg, Katarina, fr.o.m. 2018-12-03

Rapporter