Utredningen om inrättande av Etikprövningsmyndigheten (U 2017:11)

Kommittéberättelse U 2017:11 utredningen, se dir. 2017:127

utredningen, se dir. 2017:127

Utredningen om inrättande av Etikprövningsmyndigheten (U 2017:11)


Beteckning: U 2017:11
Departement: Utbildningsdepartementet
Senast ändrad: 2019-03-27
Status: Avslutad 2018 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-13
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:127
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Modin, Johan, fr.o.m. 2018-05-07 t.o.m. 2018-12-31
Sekreterare: Johnsson, Mats, fr.o.m. 2018-06-01 t.o.m. 2019-01-08
Sekreterare: Nilsson, Anne, fr.o.m. 2018-09-07 t.o.m. 2018-12-31

Rapporter