Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap (S 2018:09)

Kommittéberättelse S 2018:09 utredningen, se dir. 2018:77

utredningen, se dir. 2018:77

Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap (S 2018:09)


Beteckning: S 2018:09
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2018-09-19
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-09
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:77
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 december 2020.


Sammansättning


Särskild utredare: Kullgren, Åsa, fr.o.m. 2018-08-29

Rapporter