Utredningen om förskoleplats i tid (U 2012:05)

Kommittéberättelse U 2012:05 utredningen, se dir. 2012:54 och dir. 2012:100

utredningen, se dir. 2012:54 och dir. 2012:100

Utredningen om förskoleplats i tid (U 2012:05)


Beteckning: U 2012:05
Departement: Utbildningsdepartementet
Senast ändrad: 2014-03-14
Status: Avslutad 2013 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-05-31
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:54 och dir. 2012:100
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Orustfjord, Stig, fr.o.m. 2012-06-04 t.o.m. 2013-06-14
Sakkunnig: Eriksson, Per, fr.o.m. 2012-10-08 t.o.m. 2013-06-14
Sakkunnig: Hermansson, Andreas, fr.o.m. 2012-10-02 t.o.m. 2013-06-14
Sakkunnig: Holmström, Elin, fr.o.m. 2012-10-02 t.o.m. 2013-06-14
Sakkunnig: Järtelius, Rolf, fr.o.m. 2012-10-08 t.o.m. 2013-06-14
Sakkunnig: Lönnerholm, Sverker, fr.o.m. 2012-10-02 t.o.m. 2013-06-14
Sakkunnig: Tofténius, Christer, fr.o.m. 2012-10-02 t.o.m. 2013-06-14
Sekreterare: Jansson, Johan, fr.o.m. 2012-08-27 t.o.m. 2013-06-14

Rapporter

SOU 2013:41Förskolegaranti