Utreda och utvärdera vissa frågor avseende trafikbrott och sjöfylleri i enlighet med bilagd promemoria (Ju 2018:F)

Kommittéberättelse Ju 2018:F uppdraget, se PM Ju2018/04226/LP

uppdraget, se PM Ju2018/04226/LP

Utreda och utvärdera vissa frågor avseende trafikbrott och sjöfylleri i enlighet med bilagd promemoria (Ju 2018:F)


Beteckning: Ju 2018:F
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2018-08-31
Status: Bokstavskommitté B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-03
Direktiv för uppdraget, se PM Ju2018/04226/LP
Lokal:
Uppdraget ska redovisas senast den 29 augusti 2019


SammansättningRapporter