Reseavdragskommittén (Fi 2017:11)

Kommittéberättelse Fi 2017:11 kommittén, se dir. 2017:134

kommittén, se dir. 2017:134

Reseavdragskommittén (Fi 2017:11)


Beteckning: Fi 2017:11
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2019-03-26
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-21
Direktiv för kommittén, se dir. 2017:134
Lokal:
Kommitten beräknas avsluta sitt arbete senast 1 juli 2019.


Sammansättning


Ordförande: Olsen, Lennart, fr.o.m. 2017-12-21
Vice ordförande: Loman, Gabriella, fr.o.m. 2017-12-21
Expert: Berlin, Tove, fr.o.m. 2018-02-01
Expert: Dahlin, Petter, fr.o.m. 2018-02-01
Expert: Daniels, Johanna, fr.o.m. 2018-02-01
Expert: Dickinson, Joanna, fr.o.m. 2018-02-01
Expert: Eriksson, Hans, fr.o.m. 2018-02-01
Expert: Lidefelt, Johan, fr.o.m. 2018-02-01
Expert: Lindvall, Lars, fr.o.m. 2018-02-01
Expert: Malmsten, Peter, fr.o.m. 2018-02-01
Expert: Nelson, Ida, fr.o.m. 2018-02-01
Expert: Nylander, Patrik, fr.o.m. 2018-02-01
Expert: Persson, Malin, fr.o.m. 2018-02-01
Expert: Sandberg, Krister, fr.o.m. 2018-02-01
Expert: Sylvander, Monica, fr.o.m. 2018-02-01
Sekreterare: Magnander, Johan, fr.o.m. 2018-01-22
Sekreterare: Schultz, Clara, fr.o.m. 2018-01-01

Rapporter