Nationell samordnare på kärnavfallsområdet (M 1996:C) Organ inom Regeringskansliet

Kommittéberättelse M 1996:C

Nationell samordnare på kärnavfallsområdet (M 1996:C) Organ inom Regeringskansliet


Beteckning: M 1996:C
Departement: Miljödepartementet
Senast ändrad: 2000-03-13
Status: Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1996-05-15
Direktiv för
Lokal: Lokal: Birger Jarls torg 5. Postadress: 103 33 STOCKHOLM
Samordnaren har i regeringsbeslut 1999-05-06 erhållit ett nytt uppdrag som särskild rådgivare inom kärnavfallsområdet (se M 1999:A). Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Samordnare: Söderberg, Olof, fr.o.m. 1996-06-01 t.o.m. 1999-06-30
Expert: Hedberg, Björn, fr.o.m. 1997-11-15 t.o.m. 1999-03-31
Expert: Wünsche, Gunilla, fr.o.m. 1997-04-01 t.o.m. 1997-08-31
Biträde: Olofsson, Patrik, fr.o.m. 1997-09-15 t.o.m. 1997-11-30

Rapporter